Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Gun Sgot?, Series 1 Episode 1 of 12

Bidh ceòl, craic is còmhstri am pailteas ann an Gun Sgot, agus chan fheum thu fiù's an seòmar-suidhe agad fhèin fhàgail airson oidhche a chur seachad anns an taigh-sheinnse seo.

Bidh aoigh a' bhàr, Derek MacAoidh, a' cumail smachd air luchd-tadhail agus bidh cuid dhe na seinneadairean as fheàrr san dùthaich gan cumail uile ann an deagh shunnd.

Ann am prògram na seachdain seo bidh sgiobaidhean à Inbhir Nis, Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain a' strì an aghaidh a chèile ann am farpais nan ceist, agus bidh iad uile a' cur fàilte air Dòmhnall Eòghainn MacFhionghain agus Terry Balfour gu oisean a chiùil.

Bidh aig na sgiobairean, Tàra Nic Fhraing, Shona Nic Choinnich agus Alison Nic Rath na sgiobaidhean aca a' stiùireadh tro cheithir chuairtean de cheistean 's de dhùbhlain, ach saoil cò gheibh an duais 's cò gheibh an doras?

Gun Sgot brings the music and craic of the pub along with the rivalry of its quiz teams into your own front room.

Set in the lounge of their local, three teams compete for the Gun Sgot trophy.

Derek MacKay, barman and host, will keep the punters in order and the music snug will host some of the best singer-songwriters in Scotland.

This week's programme features teams from Inverness, Sabhal Mòr Ostaig and Aberdeen University, and the music will be provided by Dòmhnall Eòghainn MacKinnon and Terry Balfour.

Captains Tara Rankin, Shona Mackenzie and Alison Mac Rae will lead their teams in the pub quiz challenge over four rounds. By the time last orders is called, only one will leave with the prestigious Gun Sgot prize.

30 minutes

Last on

Fri 17 May 2013 23:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Gun Sgot?

Credits

Role Contributor
DirectorMichael Hines
ProducerMorag Stewart
Added. Check out your playlist Dismiss