Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/05/2013

Mairead NicIllinnein le ceòl Gàidhealach 's Ceilteach bho leithid Ùrachadh, Breabach, Alison Brown, Runrig agus Màiri Anna NicUalraig agus Na Seòid. Cuideachd fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse gach feasgar.
Mairead MacLennan with a selection of Gaelic and Celtic music including tracks from Ùrachadh, Breabach, Alison Brown, Runrig and Mary Ann Kennedy and Na Seòid. Also a round-up of what's on during the week. Email- dethadol@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 15 May 2013 14:03