Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Dyledion Beach Break Live : Dim hwyl wedi'r ŵyl?

Am dair blynedd cafodd Gŵyl Beach Break Live ei chynnal yn sir Gaerfyrddin. Ar ei hanterth,roedd bron i ugain mil o bobl ifanc yn mynychu’r ŵyl. Ond, y llynedd aeth Student Seed Limited – y cwmni oedd yn trefnu’r digwyddiad – i ddwylo’r gweinyddwyr, gan adael tua £600,000 o ddyledion. Ar yr un diwrnod, sefydlodd pennaeth Student Seed Limited gwmni newydd, ac yna ail-leoli’r ŵyl yng Nghernyw. Ond mae cwmniau lleol, elusennau a chyrff cyhoeddus yn sir Gaerfyrddin yn dal heb eu talu. Mae Manylu’n holi ai gŵyl wedi ei hadeiladu ar dywod oedd Beach Break Live?

Dyddiad Rhyddhau:

26 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 19 Mai 2013 18:32

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.