Sorry, this episode is not currently available

Episode 18

Saidheans Sporsail, Series 3 Episode 18 of 26

Thig cuide ri Kerry Anne NicLeòid is Ailean Dòmhnallach airson saidheans a thoirt beò le deuchainnean spòrsail a tha furasta fheuchainn aig an taigh. Am measg na tha ann am prògram an latha an-diugh: breith air mèirleach nan lus le cumhachd a' phinn agus dèan fuaim nach cualas a-rìamh!

Join Kerry Anne Macleod and Allan MacDonald as they bring science to life with fun experiments you can try at home. Today's challenges include how to foil a plant thief with the power of the pen and make a sound that has never been heard before.

Release date:

25 minutes

Last on

Sat 7 May 2016 18:35

Anns a’ phrògram-sa

Tha Kerry Anne agus Ailean a’ toirt sealladh air na deuchainnean iongantach seo - carson nach fheuch thu fhèin orra:

 • breith air mèirleach nan lus le cumhachd a’ phinn
 • spòrs aig pàrtaidh co-là-breith
 • sgeamaichean annasach da-rìreabh
 • mar a thogar drochaid
 • dèan fuaim nach cualas a-rìamh
 • agus làthach sheunta nach creid thu!

In this episode

Kerry Anne and Allan show you how to: 

 • foil a plant thief with the power of the pen
 • have a fantastic birthday party
 • concoct some bird-brained schemes
 • build an innovative bridge
 • make a sound never heard before
 • and magic slime like you’ll never believe!

Credits

Role Contributor
PresenterAllan MacDonald
PresenterKerry Anne MacLeod

Related Links