Sorry, this episode is not currently available

Saoghal nan Aisling'/Salchar Gun Chrìoch

LOSE, Series 3 Episode 5 of 13

Tha e air a radh nach gleidheadh Bholtar batal ach ann an aisling, 's mar thorradh 's e sin fhèin a tha fa-near dha. Tha na nabaidhean a cuir a dh'iarraidh taic nuair a dh'fhàsas taigh muintirr LOSE cho mi-sgiobalta 's g' eil e ag adhbhrachadh trioblaid dhaibh!

Having been told that he could only win a battle in his dreams, Bholtar sets out to do just that. Reinforcements have to be sent for when Bholtar becomes so untidy that the LOSE lair becomes a problem for the neighbours!

20 minutes

Last on

Sat 11 May 2013 17:30