Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

The class demonstrate their patience as they attempt 'gate control'. They also try out more agility with the 'hoop'. They have mastered the 'hurdles', but can they master this jump? Olly is a friendly King Charles Spaniel but unfortunately for his owner, Val, he's picked up some naughty habits. Can expert Julie MacDonald help curb them? It is clear to see the progress of the class as a whole but how have Breagha, the Irish Wheaten Terrier and Cluanie, the Jack Russell been finding their training? We visit them at home to find out.

Seo seachdain 6 de Sgoil nan Cuileanan agus tha an clas a' sealltainn cho foighidneach 's a tha iad a' feuchainn 'fo smachd aig geat'. Tha tuilleadh lùth-chleasachd aca cuideachd leis 'a' chearcall'. Rinn iad a' chùis air na ''cnapan-starraidh' ach am bi iad cho soirbheachail a' leum an turas seo? 'S e King Charles Spaniel càirdeil a th' ann an Olly ach, gu mi-fhortanach dha mhaighstir Val tha leachdaidhean gu math mi-chàilear aige. A bheil comhairle aig eòlaiche Julie Dhòmhnallach a huidicheas le seo? Agus tha an adhartas a tha an clas air fad air a dhèanamh follaiseach ach ciamar a tha Breagha, an Irish Wheaten Terrier agus Cluanie, an Jack Russell a' faighinn air adhart anns na clasaichean?

Release date:

30 minutes

Last on

Wed 10 Aug 2016 19:00