Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Lùdag gu Taobh a Deas Ghleann Dail

Chan eil fada aig Pòl is Dòmhnall Ruairidh ri dhol a-nise mus ruig iad an ceann-uidhe agus iad a' coiseachd air rathad ùr Ghleann Dail far a bheil iad a' coinneachadh ri Aonghas Iain MacAonghais agus an nighean aige, Amy. Bidh Amy agus a h-athair ag innse mu eachdraidh Ghleann Dail, agus an ceangal a th'aig an sgìre ris a' bhàta ainmeil sin, an SS Politician. Cluinnidh sinn mu sheinneadairean às an sgìre agus bidh Dinny NicÌosaig ag innse mun obair chruaidh a bh'aice fhèin ri dhèanamh nuair a bha iad a' togail an taighe agus an duine aice air falbh aig muir aig an àm.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 5 May 2013 10:00

Lùdag gu Taobh a Deas Ghleann Dail

Lùdag gu Taobh a Deas Ghleann Dail
Chan eil fada aig Pòl is Dòmhnall Ruairidh ri dhol a- nise mus ruig iad an ceann uidhe.  Cluinnidh sinn tuilleadh den chòmhradh a bh ’aca còmhla ri Sandra agus Dòmhnall Iain.

Sandra NicEanruig

Sandra NicEanruig

Amy agus Aonghas Iain

Amy agus Aonghas Iain
Bidh iad a’ coiseachd air rathad ùr Ghleann Dail far a bheil  iad a’ coinneachadh ri Aonghas Iain MacAonghais  agus an nighean aige, Amy.

Gleann dail

Gleann dail
Bidh Amy agus a h-athair ag innse mu eachdraidh Ghleann Dail.

SS Politician

SS Politician
Cluinnidh sinn cuideachd mun a cheangal  a th’aig an sgìre ris a’  bhàta ainmeil sin, an  SS Politician.

Dinny NicIosaig

Agus bidh Dinny NicIosaig ag innse mar a thog i fhèin agus an duine aice an taigh aig àm a bha gu math riaslach dhaibh.