iPlayer Radio What's New?
Image for Am fuaim 'ph'

Listen now 10 mins

Listen in pop-out player

Am fuaim 'ph'

Duration:
10 minutes
First broadcast:
Friday 03 May 2013

Seo an treas prògram de dheich a tha a' toirt taic ann a bhith a' fuaimneachadh facail agus litrichean na Gàidhlig. Anns a' phrògram seo, 's ann air fuaim na litrichean "ph" a thathas a' beachdachadh. 'S iad Caitlin NicAonghais agus Donna Mhoireasdean a tha a' lìbhrigeadh a' phrògram, le Gilleasbaig Fearghasdan a' seinn nan òran. Tha na prògraman foghlaim seo a ' cur taic ris an ìre thràth den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss