Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/04/2013

'S i Rowan NicPheadrais, oileanach Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig, a bhios còmhla ri Coinneach Mac a' Ghobhainn a' toirt Breab do Rapal. 'S ann à Taigh an Uillt a tha Rowan, is chaidh i gu Àrd-Sgoil an Òbain, ach tha i an-dràsta san dàrna bliadhna aig a' Cholaist' ann an Slèite. Tha i dìreach air tilleadh bho Fhèis nam Meadhanan Ceilteach sa Chuimrigh agus cluinnidh sinn bhuaipe mu na bha dol a sin a thuilleadh air a tha dol aice fhèin!

Rowan Paterson, a Gaelic student at Sabhal Mòr Ostaig, joins Coinneach Smith for tonight's edition of Breab do Rapal. Rowan hails from Taynullt and went to Oban High School and presently attends the Gaelic college in Sleat. She has just returned from the Celtic Media Festival and she will reveal how she enjoyed the festival in Wales along with what else is going on in her life.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 29 Apr 2013 19:03