Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Manylu: Dyfodol S4C

Dair blynedd yn ôl roedd S4C dan warchae – beirniadaeth am ddiffyg gwylwyr, toriadau cyllid, a cholli Prif Weithredwr a Chadeirydd.

Mae Ian Jones y gwr gafodd ei benodi i roi'r sianel nôl ar ei thraed wedi bod yn ei swydd ers dros flwyddyn bellach, ond mae dal yn sialens enfawr i sicrhau dyfodol llwyddiannus mewn cyfnod ansicr iawn yn y byd darlledu. Faint o argraff mae’r Prif Weithredwr newydd wedi ei wneud – a beth ydi dyfodol S4C? Dyna rai o’r cwestiynau fydd Dewi Llwyd yn ei codi mewn cyfweliad arbennig gyda Ian Jones yn Manylu am ddau o’r gloch dydd Mercher.

Dyddiad Rhyddhau:

28 o funudau

Darllediad diwethaf

Mer 1 Mai 2013 14:04

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.