Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Catriona Nicleòid

Air 21 den Ghiblean 1923, sheòl an t-soitheach a Metagama à Steòrnabhagh le trì cheud eileanach air bòrd 's iad a dèanamh air beatha ùr ann an Canada. Nam measg, bha pàrantan Chatriona NicLeòid: rud a thug buaidh mhòr air a beatha fhèin. Anns a' phrògram seo, tha i ag innse do Mhairianna NicChoinnich mu a pàrantan, am beatha ann an Canada agus a h-òige fhèin ann a sin. Is iomadh car a thàinig air am beatha 's a tharraing air ais a Leòdhas iad tro na bliadhnaichean sin. Tha Catriona ag innse sgeulachd a tha tiamhaidh ach aigheareach cuideachd, 90 bliadhna an dèidh dhan Mhetagama falbh a Leòdhas.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 21 Apr 2013 09:30

SS Metagama

SS Metagama
An dealbh le cead bho Ùghdarras Puirt Steòrnabhaigh.

Alasdair MacÌomhair, athair Chatriona, dol air bòrd a’ Mhetagama

Alasdair MacÌomhair, athair Chatriona, dol air bòrd a’ Mhetagama

Alasdair MacÌomhair, athair Chatriona, dol air bòrd a’ Mhetagama ‘s a’ leigeil soraidh le phiuthar, Seònaid agus a bhràthair, Dòmhnall

Catriona na pàiste còmhla ri h-athair ‘s a màthair ann an Canada

Catriona na pàiste còmhla ri h-athair ‘s a màthair ann an Canada

Còmhla ri seanmhair ann a Rànais, an dèidh tilleadh dhachaigh

Còmhla ri seanmhair ann a Rànais, an dèidh tilleadh dhachaigh

Catriona NicLeòid aig a dachaigh ann an Leòdhas

Catriona NicLeòid aig a dachaigh ann an Leòdhas

Catriona agus an duine aice, Calum aig an dachaigh ann an Rànais.

Catriona agus an duine aice, Calum aig an dachaigh ann an Rànais.

Athair Chatriona agus Dòmhnall MacLeòid

Athair Chatriona agus Dòmhnall MacLeòid

Athair Chatriona ( air an làimh cheart) agus fear de chàirdean ann an Canada, Dòmhnall MacLeòìd à Aiginis ‘s an Rubha.

An soitheach air an tàinig athair Chatriona dhachaigh ann an 1935

An soitheach air an tàinig athair Chatriona dhachaigh ann an 1935

Sgian

Sgian

An sgian a cheannaich i dha h-athair, air bòrd an Duchess of York.

Catriona na nighean òig

Catriona na nighean òig

Sgoiltean na sgìre ann am Fort William

Sgoiltean na sgìre ann am Fort William

Sgoiltean na sgìre ann am Fort William, Ontario. Sgoil Franklin Street gu h-àrd air an taobh cheart agus an Collegiate gu h-ìosal.

Catriona aig aois 17

Catriona aig aois 17

Catriona aig aois 17 ann an dealbh a thug i dha h-athair, Nollaig 1945, còig mìosan mus do chaochail e ann an tubaist-rathaid.