Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

18/04/2013

Anns a' phrògram-sa, bidh Cailean MacIlleathain a' toirt sùil air ais air Farpais Chuimhneachaidh Dhòmhnaill 'ic Leòid a thachair ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos. A-measg na pìobairean a chluinneas sibh, bidh Aonghas MacColla, Iain Speirs agus Niall Stiùbhart.
In this editiion, Cailean MacLean presents a selection of tunes from pipers who took part in the recent Donald MacLeod Memorial Competition recently held in Stornoway. Amongst them are tunes from Angus MacColl, Iain Speirs and Niall Stewart.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 21 Apr 2013 13:30