Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cille Brìghde gu Taobh a' Chaolais

Tha Pòl is Dòmhnall Ruairidh a' leantainn air adhart air an turas aca agus iad a' stad ann an Cille Brìghde an Iar far a bheil Lexie Mhoireasdan a' feitheamh riutha agus i ag innse mu chroitearachd san sgìre. Chòrd an dòigh-beatha seo gu mòr rithe fhèin. Cluinnidh sinn mun ghàrradh mhòr agus an eachdraidh air cùl an àite, agus bidh Màiri Ceit Mhoireasdan ag innse mar a thòisich i air gnìomhachas turasachd leis na carabhanaichean.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 21 Apr 2013 10:00

Cille Brìghde gu Taobh a' Chaolais

Cille Brìghde gu Taobh a' Chaolais

Tha Pòl is Dòmhnall Ruairidh a’ leantainn air adhart air an turas aca agus iad a’ stad ann an Cille Brìghde an Iar. 

An Gàrradh Mòr

An Gàrradh Mòr

Fhuair iad an cothrom còmhradh ri Lexie Mhoireasdan agus i ag innse mar a thàinig i a dh’fhuireach dhan a sgìre as dèidh dhith pòsadh, agus cuideachd mu chroitearachd san sgìre. Chòrd an dòigh-beatha seo gu mòr rithe fhèin. 

Cluinnidh sinn mun ghàrradh mhòr agus an eachdraidh air cùl an àite.

Taigh Phàdraig

Taigh Phàdraig

Agus bithidh Màiri Ceit Mhoireasdan ag innse mar a thòisich i air gnìomhachas turasachd le leabaidh agus bracaist agus leis na carabhans.