Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Goblygiadau'r tywydd garw i ffermwyr a'r economi ehangach

Mae ffermwyr wedi cael blwyddyn galed. Roedd y llynedd yn wlyb, a’r cnydau yn diodde o’r herwydd. Ar ben hynny, mae’r gaeaf wedi bod yn hir a llwm ac amaethwyr wedi gorfod dygymod ac afiechydon fel TB a Schmallenberg,cyn yr ergyd ola o eira trwm y mis diwetha. Mae degau o filoedd o ddefaid ac wyn wedi eu colli mewn lluwchfeydd. Yn y rhaglen, mi fydd Sian Pari Huws yn clywed am effaith hyn oll ar yr economi wledig ac ehangach ac yn gofyn a fydd yn rhaid i amaethyddiaeth newid i ddygymod a’r hinsawdd.

Dyddiad Rhyddhau:

29 o funudau

Darllediad diwethaf

Mer 17 Ebrill 2013 13:31

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.