Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh tha Coinneach a' faighinn sealladh air dùthchanan bochd ann an Afraga agus Iain MacIlleathain dìreach air tilleadh às an dèidh a bhith ag obair airson Tearfund ann an Sudan agus an Congo. Mar a tha an cànan Iniktitut ann an Nunavet ann an Canada air còirichean oifigeil fhaighinn agus dhuibhse a tha air ar dreuchdan a leigeil seachad, a bheil sibh seachd searbh sgìth gun obair no a bheil sibh dòigheil a bhi a' gabhail air ar socair gun uallach mar ceann. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 10 Apr 2013 21:00