Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Smeircleit gu Pol-a-Charra

Tha Coinneach Caimbeul ag innse mu eachdraidh baile Smeircleit, cluinnidh sinn mu bhaile air a bheil Tipperton agus bidh Pòl is Dòmhnall Ruairidh a' tadhal air Taigh-òsta Phol-a-Chara, chan ann airson dram ach airson faighinn a-mach beagan de dh' eachdraidh an àite.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 14 Apr 2013 10:00

Smeircleit gu Poll a' Charra

Smeircleit gu Poll a' Charra

Anns a phrògram seo bidh Pòl agus Dòmhnall Ruairidh a' tadhal air baile Smeircleit far am bi iad a’ coinneachadh ri Coinneach Caimbeul neo Coinneach Mhansain agus bidh esan ag innse mu eachdraidh a’ bhaile. 

Coinneach Caimbeul, Coinneach Mhansain

Coinneach Caimbeul, Coinneach Mhansain
Coinneach trang a’ sgioblachadh timcheall Eaglais Ghearraidh na Monadh.

Mairead NicFhionghuin

Mairead NicFhionghuin

Bidh iad a’ coinneachadh ri Mairead NicFhionghuin agus ise ag innse a cuimhneachain fhèin mun bhàile agus na daoine a bha a’ fuireach ann.

Taigh-òsta Pholl a' Charra

Taigh-òsta Pholl a' Charra
Agus bidh Pòl is Dòmhnall Ruairidh a' tadhal air Taigh-òsta Pholl a' Charra, chan ann airson dram ach airson faighinn a-mach beagan de dh'eachdraidh an àite.

Clach aig Poll a' Charra

Clach aig Poll a' Charra