Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain MacAonghais

Iain MacAonghais sa chathair a' coimhead ri geamannn an SPL agus seusan ball-coise an Eilean Sgitheanaich agus Loch Aillse a' tòiseachadh feasgar Disathairne. Iomain na deireadh sheachdain agus a-measg na geamannan inntinneach sa phrìomh lìog, dà sgioba a rinn fìor mhath anns a' chiad chuairt do chupa Mhic Thabhish na seachdain-sa chaidh, Ceann a'Ghuithsaich a' cuir fàilte air Lobhat agus an sgioba a tha aig barr na lìog a' siubhal gu Loch Abair a tha an dràsta suidhe aig bonn na lìog. Geall air na h-eich agus an Grand National air thoiseach oirnne agus gu leòr spòrs eile.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 6 Apr 2013 09:03

Lean BBC Spòrs air Twitter

BBC Spòrs

Spòrs ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta bho BBC Gàidhlig