Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdaine seo tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gu dùisg e beagan cianalais dhuibh le ceòl bho leithid nan Còmhlain aig Jimmy Shand, Graham Geddes, agus Jim Johnstone, tha Ailean cuideachd a' cluinntinn beagan mun cuid ciùil fhèin bho Anna Fhriseal à Breascleit agus bho Iain MacAonghais bhar na Lochan agus Inbhir Nis, dithis de na cluicheadairean bogsa as òige aig am bheil còmhlain.

In this week's edition of Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell introduces another selection of Scottish dance bands including some famous names of yesteryear, as he aims to trigger nostalgic memories among listeners. Each programme also features younger bands alongside these famous bands of the past and this week's selection includes the Bands of Jimmy Shand, Graham Geddes, and Jim Johnstone. This week Allan hears from two younger accordionists as guests on the programme. Anna Fraser from Breasclete, and Iain Macinnes from Lochs, talk about their musical motivation and their bands.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 8 Feb 2015 12:00