Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/03/2013

Còmhradh, craic is ceòl math tlachdmhor - gach oidhche Haoine, le Iain Mac 'Ille Mhìcheil. A-nochd bidh Iain a' cuir fàilte air tè a tha gu math ceòlmhor. Sin Alison Bhochanan à Glaschu. Tha Alison na seinneadair agus na deagh phìobaire agus chan eil iognadh sam bith gu bheil i an sàs ann an Ceòl 's Craic sa bhaile. Cluinnidh sinn barrachd mu dheidhinn sinn a-nochd agus cuideachd, measgachadh de cheòl country, sean is ùr, stuth Gàidhlig is Ceilteach, agus na roghainnean ciùil pearsanta aig Alison.
John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen, at the end of the week. This week John chats to Glasgow Gael, Alison Buchanan who is very enthusiastic about music. She enjoys singing and playing the pipes and is involved in the running of Ceòl 's Craic in the city. We'll hear more about that social hub for Gaelic culture in Glasgow along with a variety of music from traditional country and western, to some of the best contemporary singer songwriters, and also Alison chooses her four favourite musical tracks.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 29 Mar 2013 21:00