Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/03/2013

Tha Sgoilearan Eirisgeidh ag innse mu na rudan a bhios iad a' dèanamh le uighean Càisg, tha Allison air a bhith a rannsachadh a' film The Croods agus tha Innes, Seona, Jamie agus Chloe à Bunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu còmhla ri Janice Ann agus Laura aig Ionad Phupaidean Alba. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 30 Mar 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.