Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sùil air ais air an dàrna sreath

Sàr Chlàr, Sàr Chlàr Episode 10 of 11

Prògram sònraichte a' toirt sùil air ais agus a taghadh earranan bhon dàrna sreath de Sàr Chlàr. Tha Patsi NicChoinnich, a' toirt cuireadh dhuibh thighinn a dh' èisteachd ri measgachadh farsaing bho ceòl dùthchail, ceòl Gàidhlig gu ceòl roc - agus na cuimhneachain phrìseil a tha ruith troimpe.

In a special compilation programme, from the second series of Sàr Chlàr, Patsi MacKenzie invites you to enjoy a selection of music from country to rock, through to traditional Gaelic music. With contributions from John Carmichael, Matthew MacIver and Margaret Morrison, who explain the reasons and the memories associated with their choices.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 8 Jun 2014 11:00