Sorry, this episode is not currently available

Ulaidh Ùr Tibet/Tibetan Eldorado

Leth beathach, leth lus, se measgachadh àraid de balgan-bùrach fhiadhaich agus bralag a tha anns an Cordyceps Sinensis, a tha a fàs aig 4000 meter air beanntan àrda Tibet. Ainmeil airson a bhrosnachadh a tha e a toirt dha rianalachd dìon a bhodhaig agus mar 'Viagra na Himalayas' tha e a nis mar El Dorado ur anns an eaconamaidh Sineach, fiùs nas daor na oir.

Half animal, half vegetable, the Cordyceps Sinensis is a unique combination of a caterpillar and a wild mushroom, that grows at 4000 meters on the high plateaus of Tibet. Renowned for its stimulating effects on the immune system, and also known as the 'viagra of the Himalayas', it has become the new El Dorado in the Chinese economy and is now more expensive than gold.

Release date:

50 minutes

Last on

Wed 27 Mar 2013 22:00