Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Cyn dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed John Elfed Jones fydd gwestai pen-blwydd y bore.

Bydd digon o edrych yn ôl ar gêm Cymru v Lloegr gyda Gareth Davies a Cennydd Davies.

Robert Griffiths a Bethan Mair fydd yn adolygu'r papurau a chawn adolygiad o sioe ddiweddaraf Theatr Bara Caws a chyfres newydd o Gwaith Cartref gan Malan Wilkinson.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 17 Mawrth 2013 08:31