Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/03/2013

Còmhradh, craic is ceòl math tlachdmhor - gach oidhche Haoine, le Iain Mac 'Ille Mhìcheil. A-nochd bidh Iain a' cuir fàilte air Raibeart Dòmhnallach, fear de Ghàidheil Ghlaschu. Am measg na h-amasan a th' aig Raibeart airson na bliadhnaichean a tha ri teachd; ag obair mar dhotair air an Ghaidhealtachd agus taigh a cheannach ann am Barraigh. Cluinnidh sinn barrachd mu dheidhinn sinn a-nochd agus cuideachd, measgachadh de cheòl country, sean is ùr, stuth Gàidhlig is Ceilteach, agus na roghainnean ciùil pearsanta aig Raibeart.

John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen, at the end of the week. This week John chats to Glasgow Gael, Robert MacDonald when he talks about his aims of becoming a doctor in the Highlands and also to buy a house on Barra. John plays a variety of music from traditional country and western, to some of the best contemporary singer songwriters, and allows Robert to select his 4 favourite musical tracks.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 15 Mar 2013 21:00