iPlayer Radio What's New?
Image for Taobh a Tuath Ghlinn Dail

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Taobh a Tuath Ghlinn Dail

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 12 March 2013

An diugh anns a phrògram tha na balaich a ruighinn ceann a tuath Ghleann Dail. Cluinnidh sinn eachdraidh an Taigh Stòr agus sgeulachd inntinneach mu na tha ga chuairteachadh. Bithidh iad a' tadhal air "Taigh a' Bhàird" an taigh aig Seonaidh Dhòmhnaill 'Ic Iain Bhàin. Gheibh sinn a-mach dè am beartas a tha ri fhaighinn anns a Chàraidh agus bithidh iomradh air Taigh Chlann Anndra, an taigh ainmeil sin anns an do dh'fhuirich Màiread Fay Sheathach.

 • Am Fasgadh Èiseabhal

  Làrach Taigh a’ Bhàird

  Air an t-seachdain seo tha Pòl is DR air ceann a tuath Ghlinn Dail a ruighinn.   Cluinnidh sinn eachdraidh an Taigh Stòr agus sgeulachd inntinneach mu na tha ga chuairteachadh.  Bidh iad a’ tadhal air ‘Taigh a’ Bhàird’, an taigh aig Seonaidh MacDhòmhnaill  ’Ic Iain Bhàin. 

 • Am Bàrd

  Am Bàrd – Seonaidh MacDhòmhnaill Ic Iain Bhàin

  Dealbh:

  Am Bàrd – Seonaidh MacDhòmhnaill Ic Iain Bhàin  (taing do dh’Ùisdean Cheape -Co-chruinneachadh Chanaigh, le cead bho Urras Nàiseanta na h-Alba) 

   
 • Teaghlach ainmeil

  Màiri agus Peigi NicRath (Clann Anndra)

  Gheibh sinn a-mach dè am beartas a tha ri fhaighinn anns a’ Chàraidh agus bidh iomradh aca air aon de na teaghlaichean agus na taighean  is ainmeile ann am beul-aithris Uibhist,  Taigh Chlann Anndra, an taigh anns na dh’fhuirich an t-eòlaiche ainmeil, Mairead Fay Sheathach.  Bidh Floraidh Currie a’ cuimhneachadh air an eòlas a bh’aice fhèin air an teaghlach.

 • Floraidh Currie

  Floraidh Currie
 • Taigh Chlann Anndra

  Taigh Chlann Anndra

  Taigh Chlann Anndra an-diugh agus obair-leasachaidh a’ dol air adhart.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss