Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sgeulachd mu chreideamh bho Maoileas Caimbeul

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta airson àm na Càisg. Bidh Kathleen NicAonghais agus Catrìona Anna Nic-a-Phì a' seinn Slighe na Croise, Seumas Greumach a' gabhail Salm 51 agus bidh Maoileas Caimbeul ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.
Iain MacKinnon presents an Easter mix of hymns, psalms and faith stories. Kathleen MacInnes and Cathy Ann MacPhee sing Slighe na Croise, James Graham sings Psalm 51 and Myles Campbell talks about the role faith has played in his own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 27 Mar 2016 15:30