Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sgeulachd mu chreideamh bho Criosaidh NicEachainn

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Seumas Greumach a' gabhail Salm 95, bidh Catrìona Anna Nic a' Phì agus Kathleen NicAonghais a' seinn Solas M' Àigh agus bidh Criosaidh NicEachainn ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. James Graham sings Psalm 95, Cathy Ann MacPhee and Kathleen MacInnes sing Solas M' Àigh and Chrissie MacEachen talks about the role faith has played in her own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 22 Feb 2015 15:30

Credits

Role Contributor
PresenterIain MacKinnon
ProducerUna MacDonald