iPlayer Radio What's New?
Image for Gillebrìde sa Bhruaich an Iar

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Thursday 28 February 2013

Bho 2007 tha ceangal àraid, neo twinning, air a bhith eadar baile Ghlaschu agus Betlehem, agus as t-samhradh a chaidh fhuair Gillebrìde MacIlleMhaoil, còmhla ri triùir bhàird Albannach, cothrom a dhol dhan sgìre. Bha iad a' riochdachadh Comhairle Baile Ghlaschu agus iad airson tuigse fhaighinn air cor nan daoine tha fuireach san sgìre chonnspaideach seo. Chaidh campa fhògarrach Aida a stèidheachadh airson Palestinianaich ann an 1950. Chaidh sluagh bho 17 bailtean a chuir ann. An-diugh, tha faisg air còig mìle neach a' fuireach ann. Thadhail Gillebrìde cuideachd air sgìre de Shrath Abhainn Iordan far a bheil taighean dhan leagail agus dhan togail às ùr.

Producer Donald Cameron.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss