This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Gillebrìde sa Bhruaich an Iar

Bho 2007 tha ceangal àraid, neo twinning, air a bhith eadar baile Ghlaschu agus Betlehem, agus as t-samhradh a chaidh fhuair Gillebrìde MacIlleMhaoil, còmhla ri triùir bhàird Albannach, cothrom a dhol dhan sgìre. Bha iad a' riochdachadh Comhairle Baile Ghlaschu agus iad airson tuigse fhaighinn air cor nan daoine tha fuireach san sgìre chonnspaideach seo. Chaidh campa fhògarrach Aida a stèidheachadh airson Palestinianaich ann an 1950. Chaidh sluagh bho 17 bailtean a chuir ann. An-diugh, tha faisg air còig mìle neach a' fuireach ann. Thadhail Gillebrìde cuideachd air sgìre de Shrath Abhainn Iordan far a bheil taighean dhan leagail agus dhan togail às ùr.

Producer Donald Cameron.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 3 Mar 2013 09:30