iPlayer Radio What's New?
Image for Na Bàigh - An Dara Sgrìob

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

More episodes

See all episodes from Na Hearadh

Na Bàigh - An Dara Sgrìob

Episode 8 of 8

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 26 February 2013

Anns an t-sreath seo, tha Christine NicLeòid air chuairt timcheall eilean a h-àraich, Na Hearadh. Ann am prògram an là an-diugh, tha i a' cumail oirre tro sgìre nam Bàgh. Ann am baile Chliuthar, tha i coinneachadh ri Panny MacLeòid agus às a sin, tha i ruighinn Leac a' Lì, far am bheil i coinneachadh ri Seonaidh MacIllÌosa. Tha i gabhail cuairt timcheall gàrradh Sheonaidh agus a' cluinntinn mun bhaile 's a' sgìre mu chuairt. Agus tha Seonaidh a' gabhail òran gu math ainmeil a bhuinneas dhan sgìre.

Seo am prògram mu dheireadh dhen t-sreath seo ach bidh Christine a' ruith air a' chòrr den eilean nas fhaide air adhart air a' bhliadhna.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss