Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Yr awdures Gwen Parrott sydd wedi ymgartrefu ym Mryste ydi gwestai Penblwydd y bore 'ma.

Nia Ceidiog a Llyr Roberts fydd yn adolygu'r papurau Sul.

Malan Wilkinson fydd yn adolygu cyngerdd gan y pianydd Llyr Williams.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 24 Chwef 2013 08:31