iPlayer Radio What's New?
Image for 19/10/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/10/2012

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 22 February 2013

An t-seachdain-sa bidh cothrom eile agaibh èisteachd ri prògram sònraichte de dh'Aileag bhon a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2012 ann an DunOmhainn. Cluinnidh sibh mar a chaidh dha feadhainn dhe na farpaisich agus fhuair Janice Ann an cothrom facail fhaighinn le tòrr a bha a' gabhail pàirt.

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss