Sorry, this episode is not currently available

1977

Alba, Alba 1970s Episode 8 of 10

Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1977 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: Iubailidh Airgid na Bànrigh, Pàipear Beag an Eilein Sgiathanaich ann an cunnart agus fèis ciùil eadar-nàiseanta ann an Obar Dheathain. Am measg nan taghaidhean ciùil tha Lust for Life le Iggy Pop, You're In My Heart le Rod Stewart agus The Name of the Game le Abba.

Experience some of the stories hitting the headlines in 1977 through archive footage and the year's chart hits: the Queen's Silver Jubilee, the West Highland Free Press in trouble and an international music festival in Aberdeen. The year's chart hits include Lust for Life by Iggy Pop, You're In My Heart by Rod Stewart and The Name of the Game by Abba.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 20 Aug 2016 20:30