Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Niall Brownlie 2/2

Bha sinn duilich aig BBC Radio nan Gàidheal cluinntinn gun do chaochail am bàrd Niall Brownlie bho chionn ghoirid. 'S ann an Tiriodh a rugadh Niall agus bha e ann an Glaschu gu toiseach na seachdadan nuair a ghluais e fhèin agus a bhean gu Lepheàirt neo Larbert. Ann a 2013 chlàr Dòmhnall Camshron Niall na dhachaigh ag innse ma bheatha, agus mar chuimhneachan air Niall, seo an dàrna earrann dhen chòmhradh a bh'aca mu obair agus mu na h-òrain Ghàidhlig a sgrìobh e. Cluinnidh sibh Dòmhnall Màrtainn a' seinn Seo nam Shìneadh air an t-Slìabh, Fionnlagh MacNèill a' seinn An Aisling agus Mo Chaoin Chailinn air a ghabhail le Mairi Catherine NicNèill.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 22 Feb 2015 13:00