iPlayer Radio What's New?
Image for 14/02/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

14/02/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 14 February 2013

Dè na phàigheadh sibh air tiogaid airson a dhol gu cuirm nan còmhlain ainmeil? A bheil sibh ag aontachadh gu bheil tiogaidean airson cuirmean Fleetwood Mac sa Ghiblein fada ro dhaor? Gheibh sinn ro-shealladh bho Mhurchadh Moireasdan air na bhios ri fhaicinn air BBC ALBA anns na làithean tha romhainn agus cluinnidh sinn mun obair a tha Fèisean nan Gàidheal gu bhith a' dèanamh tron t-sàmhradh. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss