iPlayer Radio What's New?
Image for Eilean Glas, Scalpaigh agus Sgeotasaigh

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Eilean Glas, Scalpaigh agus Sgeotasaigh

Episode 6 of 8

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 12 February 2013

Anns an t-sreath seo, tha Christine NicLeòid air chuairt timcheall eilean a h-àraich, Na Hearadh. Ann am prògram an là an-diugh, tha i ruighinn ceann a muigh Scalpaigh agus na cois, tha Ruairidh MacLeòid, a bha frithealadh air taigh-solais Eilean Glas. Bidh i cuideachd a' tadhal air Mòrag Mhoireasdean a bhuineadh do dh'eilean beag Sgeotasaigh, far costa Scalpaigh.

  • Ruairidh MacLeòid

    Ruairidh MacLeòid

    Ruairidh MacLeòid ann an dìle bhàthte! Taigh-solais Eilean Glas air a chùlaibh

  • Mòrag Mhoireasdan

    Mòrag Mhoireasdan còmhla ri Christine
    Mòrag Mhoireasdan còmhla ri Christine.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss