Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Teagasg Thormoid, part 2

Leòdhas agus bha e a' teagasg ann a Sgoil Loch Croistein an Ùig, a Sgoil a' Chnuic sa Rudha agus ann a Sgoil Lìonail ann a Nis. Bhiodh e a' sgrìobhadh deilbh-chluiche ghoirid a bhiodh aig a' chloinn; a' cruinneachadh facail, abairtean, òrain agus sean-fhacail còmhla riutha; a' sgrìobhadh a h-uile càil le aon chorraig air typewriter; agus an uair sin a' dèanamh leabhraichean de na chruinnich e air am biodh e fhèin a' cur còmhdach. Bha tape recorder aige cuideachd agus 's iomadh òran is eile a chlàr e leis. Bhàsaich Tormod ann a 1968. Anns a' phrògram seo, cluinnidh sinn mu na dòighean teagasg a bh'aige agus an tarraing a bh'ann mar thidsear bho fheadhainn a bha nan sgoilearan aige, bho fheadhainn a bha a' teagasg aig an aon àm ris agus bhon teaghlach aige fhèin. Cluinnidh sinn mun obair-sgoile a bh' aig na sgoilearan agus mar a lean buaidh teagasg Thormoid riutha chun an là an-diugh.
Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, was a teacher, poet, writer, socialist, collector and conservator of Gaelic song and oral tradition, and a Gael to his very core. He exuded warmth, humour and commitment in each sphere of his life and Norman worked tirelessly and incessantly to preserve and advance the Gaelic language and culture in all its forms but shunned any recognition or accolade. He was a man ahead of his time whose death in 1968 was untimely, but he left, in his collection and works, a lasting legacy worthy of acknowledgment. In this programme, we hear from former pupils and fellow teachers who recall his unique style and method of teaching which were both advanced and unorthodox at the time.

Producer Annella MacLeod.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 17 Feb 2013 13:00