Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

10/02/2013

Ann an Dèanamaid Adhradh an-diugh, còmhla ri Mgr Seumas MacNèill, cluinnidh sibh na laoidhean agus na leughaidhean a leanas:

Còisir Eaglais Naomh Barr sa Bhàgh a Tuath ann am Barraigh a' seinn na leanas:
Thighearna, Thàinig Thu Chun na Linne
An Gloria
Kyrie
Mise Dia na Muir 's na Speur
Salm 24 - A Thighearna, Seall Dhomh do Dhòighean

Padraig Hughes a' seinn an 'Alleluia'
Maeve NicFhionghuin - Laoidh an Iasgair

Chualas cuideachd na leughaidhean seo:
A' chiad leughadh bhon Fhàidh Isaiah 6: 1-8 agus an dàrna leughadh bhon Chiad Litir aig Naomh Pòl gu muinntir Chorinth 15: 1-11, air an leughadh le Anna Nic na Ceàrdaich. Bha
Soisgeul Naomh a rèir Luc 5: 1-11 air a leughadh le Angela NicFhionghuin.

Rugadh Mgr Seumas ann an Eilean Bharraigh agus 's ann gu Colaiste na Sagairteachd anns an Ròimh a chaidh e son ionnsachadh a bhith na shagart.

Bha Mgr Seumas na shagart an toiseach ann am Morar agus Beinn a' Bhaoghla agus an uairsin ghluais e gu Oilthigh Ghlaschu far an robh e a' teagasg ann an Roinn na Diadhachd airson còig bliadhna. Chaidh e an uairsin dhan Eilean Sgiathanach agus b' e a' chiad sagart-paraiste a bh' air sgìre an Eilein Sgiathanaich. Aig an àm sin bha e cuideachd a' frithealadh paraiste an Dòrnaidh.

Tha Mgr Seumas an-diugh stèidhichte aig Cathair-Eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban agus 's e an iar-easbaig a tha air Sgìre Easbaig Earra-Ghàidheal 's nan Eilean.

Nuair a gheibh e beagan ùine dha fhèin is toigh leis a bhith a' leughadh 's a' coiseachd.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 10 Feb 2013 15:00

Mgr Seumas MacNèill

Mgr Seumas MacNèill