This programme will be available shortly after broadcast

Episode 2

Bha an t-sreath A Diary of Britain ag amas air sealladh a thoirt air dòigh-beatha grunn choimhearsnachdan air feadh Bhreatainn tro sheachdain ann an 1978. Tha Men and Iron a' leantainn na fir a bha ag obair anns a' Lion Foundry ann an Cair Ceann Tulaich faisg air Glaschu agus a' toirt beachd dhuinn air an seòrsa beatha a bha ceangailte ri obair air iarainn aig an àm. Chaidh am prògram a chraoladh an toiseach san Dùbhlachd 1978.

A Diary of Britain filmed a week in the life of fifteen communities throughout the UK during 1978. Men and Iron follows the workers of the Lion Foundry in Kirkintilloch, on the outskirts of Glasgow, and provides us with a vivid portrayal of their working lives and the community spirit in the area between the 11th and 15th of December 1978.

Release date:

40 minutes

On TV

Next Wednesday 21:00