Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh tha Coinneach a' tadhal air co-labhairt From Farm Cart to Air Ambulance a tha a' toirt dealbh air cò ris a bha Seirbheis Slàinte an Eilean Sgitheanaich agus Loch Aillse coltach bho chionn ceud bliadhna air ais. Am measg nan eòlaichean air an do choinnich e bha An Dotair Ruairidh Macleòid, Cailean MacIlleathain, Tormod Dòmhnallach, Mairi Anna NicPhàrlainn, Murchadh Peutan agus Iain MacNeacail. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 6 Feb 2013 21:00