Episode 8

Image for Episode 8Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 20 Episode 8 of 16

Duration: 30 minutes

An t-seachdain a-rithist, tha sgioba Eòrpa ag aithris air na sgeulachdan as inntinniche bho air feadh na Roinn Eòrpa.

Another edition of Eorpa reporting on the most interesting stories from around Europe.

 • Cìsean air rathaidean ann am Portagail

  Angela NicIlleathain

  Tha mì-thoileachas ann am Portagail mu mar a chaidh cìsean air rathaidean mòra a bha roimh an asgaidh.   A-rèir cuid, chan eil e cothromach toirt orra a bhith a bhith a’ pàigheadh son rathaidean seo leis nach eil na rathaidean eile mu chuairt aig ìre fhreagarrach.   Tha companaidhean a' gearain gu bheil na cìsean a' toirt droch bhuaidh air a' ghnìomhachas aca agus tha tòrr de mhuinntir an àite a' seachnadh nan rathaidean seo agus a' cleachdadh rathaidean beaga cumhang.  Le eaconamaidh na dùthcha ann an droch staid chan eil cus coltas ann gum faighear cuidhteas dhe na cìsean.

 • Road tolls in Portugal

  Mòr rathad ann am Portagail

  In Portugal there is much discontentment regarding tolls introduced for highways that were previously free.  Some complain that it is unfair that they have to pay to use the roads when there aren’t suitable alternative routes.  Companies are complaining that the tolls are having a negative effect on their business, and many Portuguese are avoiding these roads and opt to use smaller, narrower roads instead. With the Portuguese economy in disarray there is little chance that the tolls will be removed.

 • Bomaichean Na Gearmailt Nach Do Spreadh

  Darren bombs

  Chaidh na grunn mhìltean bhomaichean a leagail air a’ Ghearmailt san Dàrna Cogadh. An-diugh ge-tà, tha buaidh nam bomaichean sin fhathast ga fhaireachdainn. A bharrachd air an fheadhainn a rinn milleadh air an dùthaich 70 bliadhna air ais, tha cuid ann nach do spreadh is a tha fhathast fon talamh far an do thuit iad. Cha do dh’obraich an uidheamachd nam broinn a bha còir toirt orra spreadhadh. A-nis, tha na bomaichean a’ grodadh ‘s a’ meirgeadh, is iad a’ fàs nas dualtach spreadhadh leòtha fhèin. Dha na daoine a tha an sàs ann a bhith gan dèanamh sàbhailte, tha an obair aca a’ sìor fhàs doirbh. Tha Darren Linc air a bhith sa Ghearmailt a’ rannsachadh na cùise.

 • Germany’s Unexploded Bombs

  Bombs

  Many thousands of bombs were dropped on Germany in the Second World War. Today the legacy of those bombs is still being felt. In addition to the bombs which wreaked havoc on the country 70 years ago, there are many which did not explode. They remain underground, the force of their contact with the earth having buried them where they fell. Now, having rusted and decayed, the bombs are more likely to self-detonate. For those whose job it is to make them safe, work is becoming ever more difficult. Darren Laing has been to Germany to investigate.

Credits

Producer
Rebecca MacLennan
Producer
Rebecca MacLennan

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss