Episode 7

Image for Episode 7Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 20 Episode 7 of 16

Duration: 30 minutes

Tha Eòrpa air ais le aithisgean bho air feadh na Roinn Eòrpa. Eòrpa is back with reports from across Europe.

  • Togalaichean san Ròimh feumach air obair càraidh

    Rome

    An Ròimh san Eadailt – aon dha na bailtean-mòra as sine san t-saoghal le luchd-turais a’ tighinn às gach ceàrnaidh gus cuid dha na togalaichean as ainmeil san Roinn Eòrpa fhaicinn. Ged a chaidh cuid dhiubh an togail cho fada air ais ri Ìmpireachd Ròmanach, tha iad fhathast a’ seasamh ach feadhainn gu mòr feumach air obair càraidh agus obair glèidhidh. Cò a bu chòir a bhith a’ pàigheadh airson an obair? Ann an latha far a bheil buidseatan gu math teann, feumaidh na h-ùghdarrasan dòighean eadar-dhealaichte a lorg airgead a chruinneachadh.

  • Buildings in Rome requiring restoration

    Rome

    Rome in Italy – one of the oldest cities in the world with tourists coming from every corner of the globe to see the most famous buildings in Europe. Although many of them were built in age of the Roman Empire, they are still standing,  but many of them are in great need of restoration and preservation work. Who should be paying for such work? In times where budgets are very small, the trusts must use different ways to acquire the money.

Credits

Producer
Rebecca MacLennan
Producer
Rebecca MacLennan

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss