Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdaine seo tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gu dùisg e beagan cianalais dhuibh le ceòl bho leithid Aonghas Fitchet, Ishbel Crichton, agus Seoc Friseal, tha Ailean cuideachd a' cluinntinn beagan chuimhneachain air dannsaichean a h-òige bho Sheonag Anderson à Uibhist a Tuath.
In this week's edition of Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell introduces another selection of Scottish dance bands which includes some famous names of yesteryear as he aims to trigger nostalgic memories among listeners. While young musicians are also to be heard each programme will feature famous bands of the past such as, this week, Angus Fitchet, Ishbel Crichton, and Jock Fraser. This week's guest is Seonag Anderson from North Uist who will share her memories of dances of times past.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 30 Nov 2014 12:00