Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Aibisidh/Quiz Show, Series 2 Episode 3 of 12

Spòrs agus dibhearsain gu leòr is dà sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn co is eòlaiche air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo bidh Cairistìona Primrose agus Iain MacIlleMhìcheil a' feuchainn an aghaidh Aonghas Briannan MacNèill agus Màiri Anna NicDhòmhnaill le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile.

Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs. This week Christine Primrose and John Carmichael pit their wits against Angus Brendan MacNeil and Mary Anne Macdonald, with Hugh Dan Maclennan in the chair.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 7 Nov 2015 20:25

A bheil sibhse eòlach air an seanfhacail seo?

Chan aithnich thu fear...

Am fear a thèid à gàbhadh tric...

Is fheàrr toll na bà adharcaich...

Am fear a bhios a’ roinn na maraig...

Credits

Role Contributor
PresenterHugh Dan MacLennan
ParticipantAnna MacLeod
ParticipantJohn Carmichael
ParticipantMary Anne Macdonald
ParticipantKenny MacIver