This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Deasbad na Bliadhna

Sùil air ais air cuid de na prìomh naidheachdan a thachair gu h-ionadal, nàiseanta agus eadar-nàiseanta thairis air a bhliadhna air a dheasbad le Anna NicLeòid, Uisdean MacIllinean, agus Murray MacLeòid agus 'se Iain MacIlleathain a bhitheas aig a' stiùir. Local, national and international news from throughout the year debated with Anna MacLeod, Hugh Dan MacLennan and Murray MacLeod, presented by Iain MacLean.

Release date:

30 minutes

Last on

Mon 31 Dec 2012 17:00