This programme is not currently available on BBC iPlayer

Machairazzi

Tha Machairazzi a' comharrachadh fichead bliadhna den chiad siabann Gàidhlig a bh' ann a-riamh - Machair! Tha cuid de na cleasaichean mar Tony Kearney agus Dolina NicIllFhinnein a' toirt sùil air ais air na sgeulachdan as inntinniche anns an t-sreath seo. Chi sinn gàirdeachas is briseadh-cridhe, gaol is gàire, caractaran tlachdmhor, sgeulachdan chumhachdach is spredheadh no dhà cuideachd. Chan eil sgath nach fhaicear anns an t-siabann Gàidhlig a tha seo. Machairazzi celebrates the 20th anniversary of the first ever Gaelic soap Machair.

Members of the cast, including Tony Kearney and Dolina MacLennan, romp through some of the show's most compelling moments. Watch out for the celebrations and heartache, love and laughter, captivating characters, gripping stories and dramatic explosions. This trailblazing Gaelic soap has it all.

Release date:

1 hour

Last on

Wed 2 Nov 2016 23:00

Credits

Role Contributor
ParticipantTony Kearney
ParticipantDolina MacLennan