This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Oidhche Naomh

'S ann à Eaglais Naomh Moire is Fhionnain ann an Gleann Fhionnain, Loch Abar a tha sinn a' cur fàilt' air an Nollaig.
Am measg na bhios a' gabhail pàirt, tha na seinneadairean Màiread Ford agus Raibeart MacDhonnchaidh, còmhla ri òigridh bho Sgoil Chiùil Loch Abar, Fèis Loch Abar agus Còisir Àrd-Sgoil Mhalaig.
Bidh Seinneadairean Chill Mhàillidh agus buill bho dhiofar eaglaisean san sgìre a' tighinn còmhla le coitheanal na h-eaglaise fhèin a' seinn laoidhean Nollaig.

Release date:

57 minutes

Last on

Christmas Day 2012 09:03