iPlayer Radio What's New?
Èist
An-DrÀsta : Seachdain sa Chogadh
Seachdain sa Chogadh - Episode 8
Image for Iain Crichton Mac a' Ghobhainn

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Iain Crichton Mac a' Ghobhainn

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Friday 04 January 2013

Anns a' phògram seo tha Iain Crichton Mac a' Ghohhainn a' tòiseachadh le dhà na trì roinn bho Òran an t-Samhraidh le Uilleam Ros agus an uair sin a' dol gu Òran Gaoil air an Adbbhar Cheudna leis an aon bhàrd. Tha Iain ag ràdh nach b'urrainn dha taghadh bàrdachd a dhèanamh gun bàrdachd Dhonnchadh Bhàin Mhic an t-Saoir a bhith aiage ann agus 's e Moladh Beinn Dobhrainn an roghainn aige. Tha e a' toirt ceum as deidh sin dhan fhicheadamh linn leis An Roghainn le Somhairle MacGill-Eain agus Bisearta le Deòrsa Mac Iain Deòrsa. Cluinnidh sinn cuideachd Latha Chùil Lodair le Iain Ruadh Stiùbhart agus tha e a' crìochnachadh le Cisteachan Laighe le Ruaraidh MacThòmais agus Comharra Stiùiridh bho Dhòmhnall MacAmhlaigh.

Iain Crichton Smith chooses poetry from William Ross, Duncan Bàn Macintyre, Sorley Maclean, George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Deòrsa), John Roy Stewart, Derick Thomson and Donald Macaulay.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss