Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

A Family in Skye 1908-1916

Anns an leabhar bheag seo, tha Iseabail a' cuimhneachadh air a h-òige ann am Port Rìgh, agus tha criomagan à leabhar-latha a màthar, Ealasaid NicDhòmhnaill a' toirt dhuinn sealladh eile air an àite agus an àm. Tha an dà ghuth a' toirt dealbh air beatha sona ach thàinig na làithean geala seo gu crìch nuair a bhuail an cogadh.

A' meòrachadh air an leabhar còmhla ri Mark Wringe, tha Cailean MacIlleathainn agus Alasdair Ros.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 13 Jan 2013 09:30