Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Pysgota anghyfreithlon

Gallai bywydau pysgotwyr ar hyd a lled Cymru fod mewn perygl oherwydd fod prinder swyddogion yn gwarchod yr afonydd. Dyna yw’r honiad gan gymdeithasau pysgota ar rifyn cynta’r flwyddyn o Manylu. Mae’r rhaglen yn clywed gan gynrychiolwyr rhai o gymdeithasau pysgota sy’n lleisio eu pryderon am effaith potsian ar afonydd Cymru, a’n codi cwestiynau ynglŷn â dulliau plismona Asiantaeth yr Amgylchedd, sy’n gyfrifol am warchod afonydd.

27 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 6 Ion 2013 18:30

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss