Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dèanamaid Adhradh

Anns an t-seirbheis à tasglann a' BhBC air an t-seachdain seo, cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a chraoladh an toiseach san Dùbhlachd 2002. 'S i an t-Urramach Màiri Byers bho Eaglais na h-Alba a bha os cionn na seirbheis.

Cluinnidh sibh na laoidhean is leughaidhean a leanas:

Ann am Baile Rìoghail Dhaibhidh air a sheinn le Còisir Eaglais Naomh Chaluim Chille ann an Glaschu.
Leanaibh an Àigh le Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu
Ainglean Chuala Sinn gu h-Àrd agus Ciùin an Oidhche le Còisir Loch a Tuath
Glòir Do Dhia anns na h-Àrdaibh air a sheinn le Amy NicAmhlaigh

Leughaidhean: Salm 46
Marcus 4: 35-41

Ceann teagaisg: Lucas 2: 14.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 23 Dec 2012 21:00